Lymfödem & lipödem – Behandling med HYPOXI®

Med HYPOXI® aktiveras lymfsystemet och ger ett snabbt och hållbart resultat hos både lipödem- och lymfödempatienter. Det varierande undertrycket aktiverar den perifera cirkulationen, ökar kapillärisering samt aktiverar lymfsystemet. I samband med träningen frigörs slagg och fettsyror i kroppen. Den lågintensiva träningen aktiverar ämnesomsättningen, förbränner fett samt aktiverar lymfsystemet även genom muskelrörelse. Klienten berörs endast av lufttryck under träningen vilket gör det helt smärtfritt.

Lipödem – Behandling

HYPOXI® ökar cirkulationen i nedre kroppen med hjälp det varierande undertrycket. En lipödembehandling förbränner fett tre ggr snabbare än i vanlig träning. Klienter som lider av lipödem har nått mycket bra resultat med HYPOXI®. Den milda träningen pressar upp lymfan då det under träningen inte blir någon tyngd på benen, kroppen får stöd av sadel eller liggande ställning.

Läs mer på bloggen!

Lymfödem – Behandling

Helheten med lågintensiv träning och lufttrycket hjälper till att effektivt minska på vätskeansamlingar hos klienter då effekten blir en rejäl cirkulationsökning och lymfdränage. En lymfödembehandling är både effektiv och förbättrar livskvaliteten.

Enligt vår erfarenhet får de flesta hjälp nästan omedelbart när det gäller vätskeansamling i ben och fötter. Många känner av en lymfödembehandling och lipödembehandling inom bara några timmar.

Effekten varar längre än den de fått med andra behandlingar men längden varierar givetvis från person till person beroende på vad som orsakat ödemet.

HYPOXI® kan (oftast) inte bota orsaken till ödemsymptom, men lindrar symptomen effektivt och förbättrar klienternas livskvalitet samt motiverar till annan egen aktivitet, vilket ofta lindrar symptomen.

Läs vad kunder säger här

Läs mer om forskningsstudier här

Boka en fri konsultation och prova maskinerna