Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 18.05.2018 (i enlighet med GPDR)

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida eller i en av våra studios. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Registeransvarig

HYPOXI Nordic Oy Ab är registeransvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
HYPOXI Nordic Oy Ab’s kontaktuppgifter är följande:
Jordeboksvägen 12 D, 02250 ESBO, FINLAND
E-post: gdpr@hypoxi.fi
Organisationsnummer: FI2208263-3
VD och behörig företrädare: Anna-Lena Majurin

Hur använder vi dina uppgifter?

 • Dina personuppgifter har samlats in med stöd av ditt samtycke.
 • Dina uppgifter används för att uppfylla det ändamål som det samlats in för:
 • Boka konsultation eller träningstider och kontakt mellan kund och HYPOXI för att upprätthålla kundrelationen
 • För hantering av eventuell beställning av vara eller tjänst
 • För marknadsföring av HYPOXIs tjänster
 • Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss vid förfrågningar eller bokning av en konsultation på en av våra studios, samtycker du till att HYPOXI Nordic behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
 • Personuppgifterna samlas, lagras och hanteras i enlighet med GDPR per 25.5.2018
 • Hur länge lagras mina personuppgifter?

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgofter så länge det är nödvändigt för det ändamål de samlats in för.

Till vem överför vi dina uppgifter?

 • Överföring av dina uppgifter till tredje part
 • Dina uppgifter kan överföras mellan HYPOXI Nordic, HYPOXI GmbH och en enskild HYPOXI studio för att leverera product/tjänst eller för att uppfylla andra förpliktelser gällande kundrelationen (reklamation).
 • En del av uppgifterna kan överföras till myndigheter i enlighet med lagen.
 • Dina uppgifter överförs aldrig till tredje part i marknadsföringssyfte.

Som kund har du följande rättigheter:

 • Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och HYPOXI Nordic (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för HYPOXI Nordic att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter.
 • Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.