Forskningsresultat

HYPOXI® är en patenterad metod som vetenskapligt bevisats kunna rikta fettförbränningen till samt öka fettförbränningen i antingen nedre kroppen eller området midja/mage. Med metoden kan man minska tre gånger mera i omfång under samma tidsperiod jämfört med en kombination av traditionell träning och kost. HYPOXI® har påvisats kunna rikta upp till 70-80% av fettförbränningen till områden som normalt är svåra att reducera fett på och minska i omfång.

Vetenskapliga studier om HYPOXI®

Nedan sammanfattas resultaten av några av de studier som gjorts gällande HYPOXI®s effekt

Undersökning vid universitetssjukhuset I salzburg, 1998

I en studie från år 1998 vid Salzburgs universitetssjukhus undersöktes skillnaden av fettreduceringseffekten på lår och midja mellan (a) traditionell träning och (b) HYPOXI®.

I undersökningen deltog 1527 kvinnor i åldrarna 25-55 år. Subjekten delades in i fyra grupper. Hälften tränade med HYPOXI® och andra hälften (kontrollgrupp) med motsvarande tradtionell träningsform. Alla subjekt följde samma kost och hade samma tränare under uppföljningsperioden. Uppföljningperioden var 6 månader.

Problemområde: Lår
Grupp 1: Tränade med HYPOXI-L250®
Kontrollgrupp 1: Tränade genom att cykla på en vanlig motionscykel

Problemområde: Midja, mage
Grupp 2: Tränade med HYPOXI-Vacunaut®
Kontrollgrupp 2: Tränade genom att gå på löpband

Resultaten visar att de som tränade med HYPOXI® nådde betydligt bättre resultat på de områden som mättes.

Sammanfattning av resultaten:

  • De som tränade med HYPOXI-L250® minskade i snitt 3 gånger mer i cm runt låren än de som tränade med en vanlig motionscykel.
  • De som tränade med HYPOXI-Vacunaut® minskade i snitt 3 gånger mer runt midjan än de som tränade vanligt genom att gå på löpband.

Resultaten är vetenskapligt betydande. Studien var den första som påvisade att en riktad fettförbränning är möjlig på ett icke-invasivt sätt genom en kombination av naturlig fettförbänning och manipulering och förbättring av blodcirkulation på de önskvärda områden. Studien markerade ett genombrott inom branschen.

HYPOXI och magnetisk resonanstomografi (MRT)

I en kontrollerad studie som utgjordes av Landeskrankenanstalten i Salzburg användes MRT för att undersöka fettreduktion i klienter som tränade med HYPOXI-L250®. Subjekten tränade 8 HYPOXI® pass, 30 minuter per pass under en tidsperiod på 2 veckor.

Subjekten undersöktes med MRT före de började med HYPOXI® och efter 2 veckor (= 6 pass , 30 minuter per pass).

Resultaten visar en synlig och mätbar fettreduktion i nedre kroppen på subjekten. Resultaten visar att minskning i omfång inte beror på t.ex. minskad vätska, utan på faktisk fettreduktion

Medical Prevention Center Hamburg 2010

År 2010 bekräftade Dr. Bamberger de resultat som tidigare studier redan bevisat. Dr. Bamberger och hans kollegor vid Medical Prevention Center i Hamburg gjorde en studie för att undersöka om HYPOXI® är mer effektivt för fettförbränning och reducering av celluliter på vissa kroppsområden jämfört med traditionell träning.

I studien deltog tjugo kvinnor och sexton män i samma åldersgrupp. Alla följde samma diet. Kandidaterna delades upp i två grupper. Studien varade i fyra veckor.

Kvinnor
Grupp A: Tränade med HYPOXI-S120® 3 gånger i veckan, 30 minuter per pass
Grupp B: Cyklade med en vanlig motionscykel 3 gånger i veckan, 30 minuter per pass

Män
Grupp A: Tränade med HYPOXI-Vacunaut® 3 gånger i veckan, 30 minuter per pass
Grupp B: Tränade genom att gå på löpband 3 gånger i veckan, 30 minuter per pass

Resultat:

Efter 4 veckor mättes och vägdes samtliga subjekt.

KVINNOR:

Minskad omfång totalt: lår, stuss, höften, midja
Gruppen som tränade med HYPOXI® minskade signifikant mer i omfång än kontrollgruppen: -13,3 cm i snitt med HYPOXI® vs. -4,8 cm i snitt med motionscykel.

Minskad omfång: lår
Gruppen som tränade med HYPOXI® minskade signifikant mer i omfång på lår: i snitt -2,9 cm per lår jämfört med endast -0,7 cm hos de i kontrollgruppen.

Minskad omfång: midja, höften
Gruppen som tränade med HYPOXI® minskade i snitt med -7,4 cm runt höfter och midja, jämfört med -2,7 cm i kontrollguppen.

Miehet

Minskad omfång: midja, höften
Gruppen som tränade med HYPOXI® minskade i snitt -9,4 cm runt höfter och midja, jämfört med -2,9 cm i kontrollguppen.

Professor Bambergers slutsats är att emedan en kombination av kost och a) traditionell träning och b) HYPOXI® resulterade i viktnedgång under 4 veckorsperioden, gav HYPOXI® betydligt bättre resultat på de områden som mättes.

Dr. Bamberger: “Gällande fettreduktion i problempartierna, ger HYPOXI® bättre resultat på partierna, skillnaden är vetenskapligt betydande”.

Boka kostnadsfri konsultation

Boka din kostnadsfria konsultation som inkluderar ett prova-på pass i maskinerna.