Lymfödem & lipödem – Behandling med HYPOXI

Med HYPOXI aktiveras lymfsystemet och ger ett snabbt och hållbart resultat hos både lipödem- och lymfödempatienter. Det varierande undertrycket aktiverar den perifera cirkulationen, ökar kapillärisering samt aktiverar lymfsystemet. I samband med träningen frigörs slagg och fettsyror i kroppen. Den lågintensiva träningen aktiverar ämnesomsättningen, förbränner fett samt aktiverar lymfsystemet även genom muskelrörelse. Klienten berörs endast av lufttryck under träningen vilket gör det helt smärtfritt.

Lipödem – Behandling med HYPOXI

HYPOXI ökar cirkulationen i nedre kroppen med hjälp det varierande undertrycket. En lipödembehandling med HYPOXI förbränner fett tre ggr snabbare i den nedre delen av kroppen än vanlig träning. Klienter som diagnostiserats med lipödem har nått mycket bra resultat med HYPOXI och har minskat effektivt från midjan och ner, samt får minskad smärta i kroppen.

Behandlingen för Lipödem med HYPOXI består av mild fettförbränningsträning, ett varierande lufttryck och en kost som stödjer fettförbränningen. Då minskar omfånget snabbt på de önskade områdena och resultatet består av minskning av fett i vävnaden och inte enbart av en minskning av vätskeansamling, såsom med flera andra metoder. Därför ger HYPOXI ett långvarit resultat.

Det varierande lufttrycket ökar cirkulationen i nedre delen av kroppen, vilket gör att fettförbränningen I detta område blir effektivt. Samtidigt pressar övertrycket upp lymfan. Det blir ingen tyngd på benen under träningen, kroppen får stöd av sadel eller liggande ställning. HYPOXI är smärtfritt även för de som är känsliga för manuell behandling. Fettlagret minskar men samtidigt minskar även vätskan i vävnaden. HYPOXI hjälper att normalisera ämnesomsättningen i vävnaden.

Vilka resultat man kan nå och hur lång kur man borde gå, beror på graden av lipödem, klientens ålder, hormonella faktorer, andra eventuella symptom m.m. HYPOXI-coachen gör alltid en individuell bedömning samt rekommendation av kur i samband med den kostnadsfria konsultationen. Behandlingen samt programmet anpassas alltid individuellt. Berätta för din coach ifall du har diagnosen lipödem.

Lymfödem – Behandling med HYPOXI

Helheten med lågintensiv träning och lufttrycket hjälper till att effektivt minska på vätskeansamlingar hos klienter då effekten blir en rejäl cirkulationsökning och lymfdränage. En lymfödembehandling är både effektiv och förbättrar livskvaliteten.

Enligt vår erfarenhet får de flesta hjälp nästan omedelbart när det gäller vätskeansamling i ben och fötter. Många känner av en lymfödembehandling och lipödembehandling inom bara några timmar.

Effekten varar längre än den de fått med andra behandlingar men längden varierar givetvis från person till person beroende på vad som orsakat ödemet.

HYPOXI kan inte bota orsaken till ödemsymptom, men lindrar symptomen effektivt och förbättrar klienternas livskvalitet samt motiverar till annan egen aktivitet, vilket ofta lindrar symptomen.

Hur lång kur man bör gå, beror på den individuella situationen och HYPOXI-coachen gör alltid en individuell bedömning samt rekommendation i samband med den kostnadsfria konsultationen. Berätta om din situation för HYPOXI-coachen så kan hen hjälpa dig!

Boka kostnadsfri konsultation

Boka din kostnadsfria konsultation som inkluderar ett prova-på pass i maskinerna.